Videregående skole

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

 

Hvis du ikke får kontakt via sentralbordet på skolesenteret, så ta direkte kontakt med ledergruppa:

 

Linda Gilje (rektor) mob. 90 77 46 36 linda.gilje@skole.rogfk.no

Birgitte Høiby (avdelingsleder) mob. 40 49 11 90 birgitte.høiby@skole.rogfk.no

Jon Heggheim (avdelingsleder) mob. 996 36 806 jon.heggheim@skole.rogfk.no

Arne Petter Gjørøy (avdelingsleder) mob. 920 53 847 arne-petter.gjoeroey@skole.rogfk.no

 

Aktuelt

Til toppen