Videregående skole

Korona - informasjon til elever og foresatte om skolehverdagen ved oppstart

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolesenteret. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Pr. 04.08.20 er det gult nivå som gjelder, og det vil komme oppdateringer hvis det skjer endringer.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

 • Ingen skal møte på skolen hvis de er syke.
 • Vask hender før dere kommer på skolen.
 • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil skolehverdagen være?

 

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Skoleskyss

Elever som er avhengig av skoleskyss, skal få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. I praksis betyr dette at retten til skoleskyss skal gå foran avstandskravet som er beskrevet i smittevernveilederen for kollektivtrafikk.

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolesenteret skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå. Vi ser frem til et innholdsrikt og spennende skoleår sammen med dere, i tråd med smittevernreglene. 

Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn og ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020

Denne veilederen skal gi råd og føringer når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) 2020. 3. utgave 29. mai 2020.

Veileder for 1.-7. trinn

Veileder for ungdomsskole og videregående skole

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Aktuelt

 • Visma InSchool
  Det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) blir innført i Rogaland i 2020.
 • Nå kan du bestille PC/Mac
  Tilbudet gjelder deg som skal begynne på videregående til høsten. Du kan bestille PC eller Mac i vår PC-ordning allerede fra 15. juni.
 • Skolehelsetjenestetilbud våren 2020
  Du kan ta kontakt med helsesykepleier Oddbjørg ved å ringe eller sende en SMS på telefon 901 02 646 for å avtale en time- enten samme dag (dersom ledig) eller en annen dag. Du kan få svar på spørsmål eller ta en prat på telefon, videokonsultasjon...
Til toppen