Møllehagen skolesenter

Velkommen til oss, og god sommer!

Den videregående avdelingen har individuell oppstart for elevene i perioden 17-19 august.  I slutten av uke 32 vil alle elevene som har fått plass på videregående få en SMS fra skolen med tid for oppmøte for oppstartsamtale med kontaktlærer. Vennligst svar på denne meldingen. Får de ikke en slik melding, må de ta kontakt med skolen. Det blir undervisning etter timeplanen fra og med mandag 22.august.

SMI- avdelingene starter opp onsdag 17.august. Klokkeslett for frammøte vil bli avtalt med kontaktlærer.

UngInvest starter opp onsdag 17. august klokken 08:30.

Ingen flere plasser igjen på videregående opplæring

Det er mange søkere på videregående opplæring og det er dessverre ikke flere ledige plasser. Ventelisten på å komme inn er også lang.

PC-ordningen 

Alle elever i de videregående skolene i Rogaland fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. I PC-ordningen er en valgfri ordning hvor du kan kjøpe datamaskin med rabatt.

Link til PC-ordningen.

 

 

Aktuelt

Til toppen