Visjon og verdier

Logoen til Møllehagen - Klikk for stort bilde 

Visjon:

  • Møllehagen skolesenter - en kilde til mestring

VERDIENE VÅRE 

Mulighet 

Vi skaper utvikling gjennom gode relasjoner og fleksibilitet 

Vi leter kontinuerlig etter elevens styrker gjennom alternative tilnærminger og løsninger 

Vi samarbeider for å bygge laget rundt eleven 

 

Mangfold 

Vi har et inkluderende og trygt læringsmiljø 

Vi har et mangfold av opplæringsarenaer 

Vi skaper toleranse gjennom respekt, anerkjennelse, humor og raushet 

 

Mestring 

Vi fokuserer på elevens styrker for å skape selvtillit og motivasjon 

Vi jobber for at eleven skal oppleve mening og glede i opplæringen 

Vi har forventninger som gir mening for eleven