Om videregående opplæring på Møllehagen

Videregående avdeling på Møllehagen tilbyr opplæring innen studiespesialiserende programområde. På Vg2 og Vg3 tilbys programfag innen språk og samfunnsfag. Skolesenteret tilbyr kun fellesfagene innen yrkesfaglige programområder på Vg1- og Vg2-nivå.

Det er tre ulike veier til studiekompetanse:

Du kan også søke høyere utdanning om opptak på særskilte vilkår dersom du på grunn av sykdom ikke har fem års arbeid eller skole.

Tilrettelegging

Elever på Møllehagen har de samme læreplanene som elever ved andre videregående skoler. Det er samme krav til vurdering, og ingen av våre elever har individuell opplæringsplan (IOP). Vi utsteder vitnemål og kompetansebevis. Eleven får plass for ett år av gangen, og det må søkes om ny skoleplass hvert år. 

Eleven får timeplan for det nivået vedkommende er tatt inn på og i den grad det er teknisk mulig, kan man kombinere fag fra ulike nivå. De fleste elevene hos oss tar i snitt tre til fire fag per år, og vi har derfor ingen klasser, kun faggrupper. Det betyr at timeplanen ikke kan tilpasses den enkelte elev, og i praksis vil man kunne ha en del fritimer eller dager uten undervisning.  

Vi tilrettelegger undervisningen organisatorisk ved at det er maksimalt åtte elever per faggruppe, noe som gir mulighet for tett oppfølging. Vi kan tilby grupperom ved behov, eleven kan arbeide hjemme i avtalt periode, eller gjøre andre avtaler i samarbeid med faglærer, rådgiver og/eller behandler. Vi har ikke tilbud om en til en undervisning.  

Antall timer eleven skal ha bør være tilpasset elevens kapasitet. Det er derfor viktig med tett og godt samarbeid med elevens behandler.