Generell studiekompetanse - 23/5 regelen

Fyller du 23 år eller mer det året du skal søke om opptak, kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen.

For å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen må du oppfylle tre vilkår:

1. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak.
2. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene.
3. Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.
 
Møllehagen skolesenter tilbyr:
23/5-regelen (6 fag)
Fag Uketimer Merknad
Norsk 14 timer Må tas over 2 år
Historie 3 5 timer
Engelsk 5 timer
Naturfag 5 timer
Matematikk 8 timer Må tas over 2 år
Samfunnsfag 3 timer