Om Møllehagen skolesenter

 

Møllehagen skolesenter er et fylkeskommunalt opplæringssenter som tilbyr undervisning for barn og ungdom som er innlagt ved sosiale og medisinske institusjoner. Dette omfatter barnevern, psykiatri og somatikk.

Bilde av skolelokaler på Ungdomsavdelingen på SMI-skolen  - Klikk for stort bildeSkolesenteret gir også undervisning for ungdom og voksne som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg opplæring i ordinære videregående skoler. Dette undervisningstiltaket omfatter studiespesialisering og fellesfag innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Inntak til denne undervisningen skjer etter søknad til Inntakskontoret i Rogaland fylkeskommune.

Møllehagen skolesenteret disponerer ca. 60 årsverk.

Utviklingen av Møllehagen skolesenter fra oppstart i 1991 og fram til dagens virksomhet kan du lese mer om i "Skolens historie".