Parkering

Det er ikke lov å parkere på skolens område i ordinær skoletid.

Parkeringsplasser, mot betaling, finnes ved siden av skolen, disse tilhører ikke Møllehagen.