Mobbing

Skolen har utarbeidet «Handlingsplan mot mobbing» som er styrende i vårt daglige arbeid for å skape en trygg og utviklende læringsarena.

«Handlingsplan mot mobbing» (PDF, 691 kB)