Miljøfyrtårn

Det foreligger et politisk vedtak i fylkestinget fra våren 2019 om at alle skolene skal være miljøsertifisert.

Skolesenteret har i samarbeid med miljøfyrtårnansvarlig i Rogaland fylkeskommune Tara Botnen Holm gjennomført prosess for å bli miljøfyrtårn skole. Skolesenteret ble miljøsertifisert 22.04.2020.