Miljøfyrtårn

Det foreligger et politisk vedtak i fylkestinget fra våren 2019 om at alle skolene skal være miljøsertifisert.

Skolesenteret har i samarbeid med miljøfyrtårnansvarlig i fylket Tara Botnen Holm kommet i gang med prosessen om å bli miljøfyrtårn skole. Det er opprettet en arbeidsgruppe, og vi ser frem til å jobbe videre med det. Planen er at skolesenteret skal bli miljøsertifisert i løpet av våren 2020. 

Til toppen