Skolerute 2024/2025

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedager, jf opplæringslova §3-2. 

I skoleruta for 2024/2025 gjelder følgende som forskrift og kan ikke endres: Første skoledag for elevene og tidspunkt for høst- og vinterferie. 

Måned Kommentar Elevdager Planleggingsdager 
August 

Skolestart for elevene: Mandag 19. august

Planleggingsdager: 14, 15 og 16. august 

103Skolestart 
September  21   
Oktober Høstferie: uke 41 (7.  - 11. oktober)18   
November Planleggingsdager: 4. og 5. November20 2 
Desember 

Siste skoledag før jul: 

20. desember 

15 

 

 

 
Januar 

Første skoledag etter jul: 

2. januar

22  
Februar 

Planleggingsdag 12. Februar

Vinterferie: uke 9 (24. - 28. februar)

14 1 
Mars  21    
April Påskeferie: uke 15 (14. - 21. april) 16   
Mai 

1.mai - Arbeidernes dag (torsdag)
VGO – Fri fredag 2. mai

29.mai – Kristi himmelfartsdag (torsdag)
SMI - Fri fredag 30.mai

19   
Juni 

9. juni – 2 pinsedag

Siste skoledag fredag 20. juni

14   
Sum  190