Skolerute 2023/2024

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedager, jf opplæringslova §3-2. 

I skoleruta for 2023/2024 gjelder følgende som forskrift og kan ikke endres: Første skoledag for elevene og tidspunkt for høst- og vinterferie. 

Måned 

Kommentar 

Elevdager 

Planleggingsdager 

August 

Skolestart for elevene: 

Onsdag 16. august 

Planleggingsdager 14. og 15.aug  

12

Skolestart 

September 

Planleggingsdag Onsdag 13.Sept

20

1

 

Oktober 

Høstferie: Uke 41 (9. okt. -13. okt.) 

17 

 

 

November 

Felles planleggingsdag 14. November

21

1

 

Desember 

Siste skoledag før jul: 

21. desember (Torsdag)

15 

 

 

 

Januar 

Første skoledag etter jul: 

2. januar: Planleggingsdag

3.januar: Første skoledag

21

1

 

Februar 

15. Februar: Felles planleggingsdag (Tors)

Vinterferie uke 9: (26.februar- 1.mars) 

16

 

1

 

Mars 

Påskeferie uke 13 (25.mars - 1.april)

15

  

 

April 

 

21

 

 

Mai 

1.mai (Arbeidernes dag)

9.mai - torsdag (Kristi himmelfartsdag)

10. Mai – inneklemt fredag

17. Mai - fredag (Grunnlovsdag)

20.mai - mandag (2.Pinsedag)

18

 

 

Juni 

Siste skoledag torsdag 20. juni.

14

 

 

Sum 

 

190