Vårt pedagogiske rammeverk

Alt vi gjør er forankret i overordna del av læreplanverket og utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf. De tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling, innebærer at elevene skal kunne se sammenhengen mellom handlinger og konsekvenser.

For å kunne arbeide systematisk med å oppnå våre mål, har vi tatt i bruk tre ulike verktøy som skal bidra til at vi lykkes; Positiv atferdsstøtte (PAS), Aktiv støtte og SPELL.

 

Illustrasjon av vårt rammeverk PlayDesign Studio

  

 

Positiv atferdsstøtte (PAS)

Målet er å jobbe forebyggende gjennom å bruke pedagogiske strategier, som skal gi eleven de nødvendige ferdighetene de trenger i hverdagen. PAS er en metodisk prosess og et mestringsverktøy for å forstå, forebygge og redusere utfordrende atferd. PAS skal bidra til økt livsmestring og læringsutbytte.

Aktiv støtte

Målet er å sikre at eleven er engasjert og aktivt deltagende i relasjoner, aktiviteter og samfunnet. Aktiv støtte er et mestringsverktøy for å øke elevens læringsutbytte. Aktiv støtte handler om å gi eleven den nødvendige hjelpen for å kunne engasjere seg i aktiviteter og relasjoner på en positiv måte. Aktiv støtte består av de fire prinsippene i figuren.

 

Aktiv støtte illustrasjon PlayDesign Studio

 

SPELL

SPELL er mestringsverktøy, for å øke elevens livsmestring og læringsutbytte. Målet er å sikre at hver elev er engasjert og aktiv. SPELL legger til rette for å utvikle de sterke sidene og ferdighetene eleven har. Forutsetning for å lykkes er grundig kjennskap til den enkelte elev. SPELL angir prinsipper for samhandling og tilrettelegging for å fremme livsmestring og redusere utfordrende atferd.

 

Illustrasjon av SPELL. S for struktur, P for positive tilnærminger og forventninger, E for empati, L for lav affektiv tilnærming og L for lenker - Klikk for stort bildeSPELL illustrasjon PlayDesign Studio

 

 Prinsippene er blant annet forankret i følgende;

Active Support/Aktiv støtte:
«Active Support: enabling and empowering people with intellectual disabilities» Jim Mansell and Julie Beadle Brown ISBN 978-1-84905-111-8 http://www.unitedresponse.org.uk/activesupport-guide

SPELL rammeverket:
Utviklet av den nasjonale organisasjonen for autisme i Storbritannia (The National Autistic Society (NAS) through practice since 1964)

Gir en kontekst som andre tilnærminger og spesifikke intervensjoner kan fungere innenfor (TEACCH, PECS etc)

Dynamisk – bygger på innspill fra mennesker med autisme, familiene deres og profesjonelle

Positive Behaviour Support/Positiv Atferdsstøtte:
International Journal of Positive Behavioural Support, 3,2: «Definition and scope for positive behavioural support» Nick J Gore, Peter McGill, Sandy Toogood, David Allen, J Carl Hughes, Peter Baker, Richard P Hastings, Stephen J Noone & Louise D Denne
http://www.unitedresponse.org.uk/positivebehaviour-support