Helsesykepleier

Møllehagen skolesenter samarbeider med helsestasjon i Stavanger kommune.

Hva kan du få hjelp med?

Du kan snakke med helsesykepleier om helsespørsmål, personlige problemer og bekymringer knyttet til både skole, hjemmeforhold og fritid.

Tilbudet er gratis.

Helsesykepleier har taushetsplikt når du er over 16 år.

Slik gjør du

Helsesykepleier for SMI-avdelingen:

Helsesykepleier har ikke fast trefftid på skolesenteret.

Kontaktinformasjon:

Carmen Maria Andreu
Tlf: 51 50 83 28
carmen.maria.andreu@stavanger.kommune.no


Helsesykepleier for VGO-avdelingen:

Helsesykepleier Tone R. Larsen er tilknyttet Møllehagen skolesenter. Hun har kontor på Helsestasjon for ungdom i Stavanger sentrum. Adresse: Nytorget 1, 4012 Stavanger.

Elever som ønsker time for samtale kan ta kontakt på tlf/sms 48075940, eller på mail: tone.r.larsen@stavanger.kommune.no 

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post!

Her er en oversikt over når helsesykepleier Tone er på Møllehagen skolesenter. Hun sitter på rådgiverkontoret.

              Drop-in eller etter avtale. 

  • Tirsdag 30/08/2022: 11.00-12.00
  • Tirsdag 27/09/2022: 11.00-12.00
  • Tirsdag 25/10/2022: 11.00-12.00                        
  • Tirsdag 29/11/2022: 11.00-12.00
  • Tirsdag 31/01/2023: 11.00-12.00                                                    
  • Tirsdag 28/02/2023: 11.00-12.00              
  • Tirsdag 28/03/2023: 11.00-12.00
  • Tirsdag 25/04/2023: 11.00-12.00
  • Tirsdag 30/05/2023: 11.00-12.00

Les mer om skolehelsetjenesten på Møllehagen  (PDF, 134 kB)