Kontaktlærer

Kontaktlærer har et praktisk, administrativt og sosialpedagogisk ansvar for en gruppe elever og skal være det naturlige bindeleddet mellom hjem og skole.

Opplæringsloven § 8-2

På Møllehagen skolesenter får alle elevene både på VGO og grunnskole avdelingene kontaktlærer.

Slik gjør du

Ved skolestart får elever informasjon om hvem som er hans/hennes kontaktlærer.

Du kan ta kontakt med kontaktlærer enten gjennom Teams, e- post, SMS eller ved direkte oppmøte.

VGO avdelingen har en egen telefon som du kan ringe eller sende melding til.