Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Elevråd representanter, rektor og hovedverneombud deltar i skolemiljøutvalg på Møllehagen skolesenter. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. Opplæringsloven 

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.