Elevråd

  • Representerer elevenes syn
  • Har dialog med administrasjonen og rektor

På Møllehagen skolesenteret har vi et engasjert elevråd.

Elevråd representanter deltar også i skolemiljøutvalg.

Anne Hummelsund Grung er årets elevrådsleder.