Møllehagen skolesenter er et fylkeskommunalt opplæringssenter

Vi tilbyr undervisning for barn og ungdom som er innlagt ved sosiale og medisinske institusjoner. Dette omfatter barnevern, psykiatri og somatikk.

Skolesenteret gir også undervisning for ungdom og voksne som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg opplæring i ordinære videregående skoler.

 

Bilde av Møllehagen skolesenter - Klikk for stort bilde

  

 Om Møllehagen skolesenter

Artikkelliste