Møllehagen skolesenter er med stolthet sertifisert som Miljøfyrtårn skole. 

Å være Miljøfyrtårn-sertifisert er et synlig bevis på at skolesenteret tar miljø- og samfunnsansvar, og at vi driver en fremtidsrettet virksomhet.

Hvis du ønsker å lese mer om miljøfyrtårn så finner du mer her https://www.miljofyrtarn.no/

Her kan du se årlige klima- og miljørapporter