Prosjekt Go Campus

Go Campus-prosjektet retter seg mot elever som både har ambisjoner om og reelle forutsetninger for å gjennomføre en universitets- eller høgskoleutdannelse. Formålet er å avhjelpe det vi vet er en kritisk overgang for mange. Ved å bygge en bro ved hjelp av sosiale, kulturelle og faglige erfaringer bidrar Go Campus til å gjøre veien fra en trygg og forutsigbar situasjon på skolesenteret over til en ukjent studenttilværelse mulig å håndtere.

En sentral del av opplegget er å gi karriereveiledning enkeltvis og i grupper og å sørge for at elevene blir kjent med tilbudet i universitets- og høyskolesystemet. Gjennom Go Campus introduseres elevene til universitet og høyskole, og intensjonen er at elevene får erfaringer som gjør dem bedre i stand til å ta valg samt klare å legge en gjennomførbar studieplan.

Gjennom systematisk øving og godt planlagte turer, erobrer elevene gradvis campus ved UiS. Elevene får møte studieveiledere, gå på forelesninger for å bli kjent med ulike fag og treffe forskere, forelesere og studenter på ulike stadier i utdanningsløpet. De får også møte tidligere elever ved Møllehagen skolesenter som er i gang med sin høyere utdanning.