UPA-skolen

UPA-skolen har 6 lærerstillinger og gir undervisning til elever fra grunnskolen og videregående opplæring.

Denne avdelingen av SMI-skolen ligger på området til Stavanger universitetssykehus (SUS).

Alle elever tilbys i utgangspunktet tretti timer undervisning i uken, men i samarbeid med behandlingsteamet på sengeposten blir det gjort en vurdering om den enkelte på bakgrunn av sin helsetilstand er tjent med eller kan gjennomføre full skoleuke. Dersom elever over en lengre periode av helsemessige årsaker har et redusert skoletilbud, er det PPT som vurderer og tilrår omfanget på opplæringen.

De ansatte på UPA-skolen er godt kvalifiserte lærere, de fleste med videreutdanning i spesialpedagogikk.  Skolen har kompetanse innenfor alle fag på grunnskolen og de fleste fellesfagene på videregående trinn.

Elevene på UPA-skolen er i alderen fra 13 år til 18 år og kommer fra ungdomsskoler og videregående skoler i Sør-Rogaland. Noen elever går på SMI-skolen på fulltid mens de er innlagt på sengepost for ungdom, mens andre går noe på hjemmeskolen og noe på SMI-skolen. Noen elever går hele året på SMI, andre er her noen måneder, uker eller dager - alt avhengig av lengden på sykehusoppholdet.

Lærerne samarbeider med elevenes hjemmeskoler om undervisningsopplegg og vurdering. Elevene bruker lærebøker og arbeidsplaner fra egen skole og gjennomfører de samme vurderingssituasjonene som klassen på hjemmeskolen. Det meste av undervisningen på SMI-skolen foregår i et klasserom med flere lærere og alt fra to til ti elever. Det hender også at elever får en lærer for seg selv i noen av timene. Vi gjør vårt beste for å tilpasse undervisningen etter elevenes behov. Vi vektlegger bruk av IKT, bruker læringsplattformen It’s learning og har god tilgang på datamaskiner til elevene. Mange elever har uttrykt at de synes de får god faglig oppfølging på SMI-skolen.

Dersom det ikke er aktuelt å avlegge eksamen på egen skole er det mulig for elever å avlegge eksamener hos oss. Eksamensresultater og standpunktkarakterer oversendes hjemmeskolene som utsteder vitnemål til elevene.