Generell informasjon

 

 

Grunnskoleavdelingene (G1, G2 og G3) er Møllehagen sitt undervisningstilbud for elever fra barnevernsinstitusjoner under BUF-etat og private barnevernsinstitusjoner lokalisert i ulike kommuner i Sør-Rogaland.

Det er et fylkeskommunalt ansvar at barn og unge plassert på barnevernsinstitusjoner får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring etter Opplæringslova § 13-2. I Sør-Rogaland utføres dette arbeidet av Møllehagen skolesenter. 

Møllehagen har tre avdelinger for grunnskoleelever fra barnevernsinstitusjoner. På disse avdelingene jobber det både lærere, spesialpedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Skoleplasser kan også kjøpes av fylkets kommuner etter fastsatte satser og i henhold til PPTs sakkyndige uttalelser om tilretteleggingsbehov.