Skolens lokaler

Hovedlokalene våre er i Torgveien 29 i Hillevåg, Stavanger. Vi har i tillegg to avdelinger som er lokalisert på Stavanger Universitetssykehus.

Møllehagen skolesenter består av 7 avdelinger. VGO-avdeling, tre grunnskoleavdelinger og barneavdeling, samt ledelse og administrasjon holder til i Torgveien 29. Sykeshusskolen og skolen for avdeling ungdomspsykiatrisk har sine lokaler på Stavanger Universitetssykehus. Møllehagen Skolesenter har en avdeling som tar imot elever fra Stavanger Akuttsenter avd Madla (og Røyneberg).