Rektors hilsen

Visualisering av vårt rammeverk i 2.etasje - Klikk for stort bildeVelkommen som elev ved Møllehagen skolesenter

Vi ønsker at du som elev skal trives og vokse hos oss.

Vi som jobber her, ser muligheter for læring i alle øyeblikk og vil møte deg med tilpasset forventninger i et trygt og godt læringsmiljø.

Vi er en raus og fremoverlent skole, og vi ønsker at du skal oppleve en skolehverdag preget av trygghet, humor og gode relasjoner.

Våre verdier: Mangfold, Mulighet og Mestring oppsummerer skolen på en god måte

Vi er MANGFOLDIGE både i elever, ansatte og læringsarenaer. Våre elever/ungdom er i aldersgruppen 6-23 år, og vi har opplæring både på barne- og ungdomstrinnet, videregående og UngInvest. Vi har nye klasserom og velutstyrte verksted fordelt på flere bygg, i tillegg til bevisst bruk av eksterne læringsarenaer i vår flotte region.

Vi ønsker å gi alle MULIGHET til å klare skole og livet utenfor. Vi har stort fokus både på faglig og sosial kompetansebygging, og bruker PAS og AI som felles pedagogisk plattform

Vi fokuserer på læring via MESTRING. For å få til dette må vi se og bli kjent med hver enkelt elev, og bygge videre på elevens styrker. Samtidig som vi støtter, dytter vi også litt forsiktig. Vi gjør dette gjennom aktiv relasjonsbygging og mye humor og glede.

Vi er stolte over skolesenteret vårt med fine lokaler, flott skolegård, kantine med varmmat og viktigst; våre fantastiske ansatte og unike elever som hver dag bringer varme inn i skolen.

Velkommen til oss!