Rektors hilsen

Velkommen til Møllehagen skolesenter!

 

     

Bilde av rektor Linda Gilje - Klikk for stort bilde  Møllehagen sin ledestjerne er å være en «Kilde til mestring». Dette innebærer blant annet at du som elev skal oppleve mestring i skolehverdagen både faglig og sosialt. Vi ønsker at Møllehagen skolesenter skal være en skole der våre verdier mestring, mangfold og mulighet preger vår hverdag.

Dette betyr at du som elev skal vite at vi vil gjøre alt vi kan for at du skal ha et trygt og godt læringsmiljø på skolen.  Vi har som mål å utvikle gode og inkluderende felleskap som oppleves positivt for alle elevers sosiale og personlige utvikling.  Vi jobber ut ifra et pedagogisk rammeverk – Positiv atferdsstøtte – hvor våre verdier er forankret. Målet er å jobbe forebyggende gjennom å bruke pedagogiske strategier, slik at du som elev skal oppleve livsmestring. 

Vi ønsker deg nok en gang velkommen til Møllehagen skolesenter, til et trygt og godt læringsmiljø.

 

Linda Gilje

Rektor

Til toppen