Bibliotek

Vi har en fagboksamling for grunnskole og videregående elever, et godt utvalg av nyere skjønnlitteratur, også engelsk. Vi har også en stor og god samling av DVD'er.

Biblioteket er ubetjent.

Alt materiale kan lånes av alle ansatte og elever ved skolen.

Du kan søke etter materiale i vår bibliotekkatalog.

Vi tar gjerne imot ønsker fra elever og ansatte på hvilke bøker og filmer som skal kjøpes inn.

Kontaktperson:

Ana Golubovic ana.golubovic@skole.rogfk.no

Kontaktperson lærebøker VGO: Covadonga Pascual Toro Covadonga.Pascual.Toro@skole.rogfk.no
 

Artikkelliste