Søknad om permisjon - grunnskoleelever

§ 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan rektor etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Skjema for permisjonssøknad - elev (PDF, 52 kB)