Eksamen

Eksamen er avsluttende prøver i videregående opplæring. Du får testet kompetansen din, enten ved skriftlig, muntlig eller praktisk eksamen.

Eksamen deles i to hovedkategorier:

  1. Sentralgitt eksamen: Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at det utarbeides eksamensoppgaver i fag med sentralgitt eksamen. Det betyr at alle landets elever som skal avlegge eksamen i slike fag, får samme eksamensoppgave. (Eks.: Norsk hovedmål for vg3 studiespesialisering). Hvert halvår publiserer Utdanningsdirektoratet en oversikt over tidspunkt for avvikling av eksamen i fag med sentralgitt eksamen. Datoer for eksamener i videregående
  2. Lokalgitt eksamen: Den enkelte fylkeskommune eller videregående skole er ansvarlig for utarbeidelsen av eksamensoppgaver i fag med lokalgitt eksamen. Der fylket er ansvarlig, utarbeides det en felles fylkeskommunal lokalgitt eksamen for elever i Rogaland. (Eks.: Matematikk yrkesfag). Andre lokalgitte eksamensoppgaver utarbeides på den enkelte skole eller i samarbeid mellom skoler. (Eks. Tverrfaglige lokalgitte eksamener).

Eksamensdatoer

Dato for skriftlig eksamen finner du på Utdanningsdirektoratets sider og i Privatistweb. Dato for muntlig eksamen offentliggjøres på skolen for elever. Privatister får tilsendt dato for muntlig eksamen fra skolen etter oppmelding.

Alle elever får en generell informasjon om eksamen i løpet av våren, i god tid før selve eksamensperioden begynner. I tillegg jobber elevene med eksamenstrening i de ulike fagene. 

Eksamensveiledning

Det er læreplanen i faget som legger føringer for eksamen.

Veiledning om vurdering av lokalt gitt skriftlig eksamen

Eksamensveiledninger og tidligere eksamensoppgaver for sentralt gitt eksamen