Eksamen

Eksamen er avsluttende prøver i videregående opplæring. Du får testet kompetansen din, enten ved skriftlig, muntlig eller praktisk eksamen.

Eksamen deles i to hovedkategorier:

  1. Sentralgitt eksamen: Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at det utarbeides eksamensoppgaver i fag med sentralgitt eksamen. Det betyr at alle landets elever som skal avlegge eksamen i slike fag, får samme eksamensoppgave. (Eks.: Norsk hovedmål for vg3 studiespesialisering). Hvert halvår publiserer Utdanningsdirektoratet en oversikt over tidspunkt for avvikling av eksamen i fag med sentralgitt eksamen. Datoer for eksamener i videregående
  2. Lokalgitt eksamen: Den enkelte fylkeskommune eller videregående skole er ansvarlig for utarbeidelsen av eksamensoppgaver i fag med lokalgitt eksamen. Der fylket er ansvarlig, utarbeides det en felles fylkeskommunal lokalgitt eksamen for elever i Rogaland. (Eks.: Matematikk yrkesfag). Andre lokalgitte eksamensoppgaver utarbeides på den enkelte skole eller i samarbeid mellom skoler. (Eks. Tverrfaglige lokalgitte eksamener).

Eksamensdatoer

Dato for skriftlig eksamen finner du på Utdanningsdirektoratets sider og i Privatistweb. Dato for muntlig eksamen offentliggjøres på skolen for elever. Privatister får tilsendt dato for muntlig eksamen fra skolen etter oppmelding.

Alle elever får en generell informasjon om eksamen i løpet av våren, i god tid før selve eksamensperioden begynner. I tillegg jobber elevene med eksamenstrening i de ulike fagene. 

Eksamensveiledning

Det er læreplanen i faget som legger føringer for eksamen.
Læreplaner

Veiledning om vurdering av lokalt gitt skriftlig eksamen

Eksamensveiledninger og tidligere eksamensoppgaver for sentralt gitt eksamen

Tidligere eksamensoppgaver for lokalt gitt eksamen
 

Til toppen