VGO - generell informasjon

Klasserom videregående opplæring - Klikk for stort bilde  

Avdeling vgo tilbyr opplæring innen studiespesialiserende programområde. På Vg2 og Vg3 tilbys programfag innen språk og samfunnsfag.

Skolesenteret tilbyr også fellesfagene innen yrkesfaglige programområder på Vg1- og Vg2-nivå – se aktuelle opplæringstilbud

Det er tre ulike veier til studiekompetanse:

90-timers løp

Det «vanlige» løpet er på 30 timer over tre år - se under. De fleste elevene ved skolesenteret bruker lenger tid enn tre år på å nå full studiekompetanse.

Påbygg

For elever som har fullført og bestått de to første årene på yrkesfaglig studieretning og ønsker å få studiekompetanse - se aktuelle opplæringstilbud

23/5-regelen

For å få generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen må du oppfylle tre vilkår:

  1. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak.
  2. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene - se aktuelle opplæringstilbud
  3. Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Hvis du oppfyller vilkårene, kan du bli poengberegnet etter 23/5-regelen, selv om du har generell studiekompetanse på et annet grunnlag. Du kan også søke høyere utdanning om opptak på særskilte vilkår dersom du på grunn av sykdom ikke har 5 års arbeid eller skole.

Til toppen