For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolesenteret. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Pr. 04.08.20 er det gult nivå som gjelder, og det vil komme oppdateringer hvis det skjer endringer.

Denne veilederen skal gi råd og føringer når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) 2020. 3. utgave 29. mai 2020.

Til toppen