Skolerute 2022/2023

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedager, jf opplæringslova §3-2. 

I skoleruta for 2022/2023 gjelder følgende som forskrift og kan ikke endres: Første skoledag for elevene og tidspunkt for høst- og vinterferie. 

Måned 

Kommentar 

Elevdager 

Planleggingsdager 

August 

Skolestart for elevene: 

Onsdag 17. august 

Planleggingsdager 12, 15 og 16.aug  

11 

Skolestart 

September 

 

22 

 

 

Oktober 

Høstferie: Uke 41 (10. okt. -14. okt.) 

Planleggingsdager 26-28.okt. 

13 

 

November 

 

22 

  

 

Desember 

Siste skoledag før jul: 

21. desember 

15 

 

 

 

 

Januar 

Første skoledag etter jul: 

2. januar: Første skoledag SMI 

3.januar: Første skoledag VGO 

21

 

 

Februar 

Vinterferie uke 9: 

(27.februar- 3.mars) 

 

18 

 

 

 

Mars 

Vinterferie uke 9: (27 februar- 3. mars) 

20 

  

 

April 

Påskeferie uke 14: (3.-10. april) 

14 

 

 

Mai 

1.mai (Arbeidernes dag) 

17. mai (Grunnlovsdag) 

18.mai (Kristi himmelfartsdag) 

19.mai  

29.mai (2.Pinsedag)  

19 

 

 

 

 

19.mai:  

Skoledag for VGO 

Fri for SMI 

Juni 

Siste skoledag onsdag 21. juni. 

15 

 

 

Sum 

 

190