Visma InSchool

Det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) blir innført i Rogaland i 2020.

Skal innføres i alle fylker

Visma InSchool (VIS) ble innført i Akershus i 2019. I løpet av 2020 innføres systemet for skoler i hele Viken, Rogaland og Innlandet. Systemet skal innføres i alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune.

Det presiseres at dette kun gjelder VGO elever og foresatte for elever under 18 år. 

Hvorfor nytt system?

Målet med Visma InSchool (VIS) er å legge til rette for å møte den videregående skolens framtidige behov ved å

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på.

 

  • Alle fylkeskommuners videregående skoler i landet skal bruke VIS.
  • I Rogaland bruker 17 400 elever, omlag 31 000 foresatte, 2 300 lærer og 930 ledere og administrative medarbeidere systemet. 
  • Visma er leverandør og utvikler.
  • VIS har integrasjoner til flere av fylkeskommunens øvrige systemer som f.eks. lønns- og regnskapssystem.

Les mer om Visma InSchool

Pålogging til Visma InSchool

Til toppen