Lærlinger innen byggdrifterfaget

Lærlinger innen byggdrifterfaget søkes til våre videregående skoler i Rogaland og til sentraladministrasjonen i Stavanger.

Fylkeskommunens bygg og eiendommer er verdsatt til rundt 15 mrd.kr, og består i hovedsak av eiendommer knyttet til videregående skole og sentraladministrasjonen. Bygg- og eiendomsavdelingen ivaretar byggeiers ansvar og kompetanse og har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsporteføljen, og har de kommende årene en investeringsramme på rundt 3 mrd. Bygg- og eiendomsavdelingen har ansvaret for driftspersonell med arbeidssted ute i virksomhetene.

Rogaland fylkeskommune ved Seksjon eiendom søker ca. 10 lærlinger innen byggdrifterfaget.

Søkere med ungdomsrett vil bli prioritert.

Læretiden er 3 års opplæring i bedrift. I løpet av læretiden må du ta fellesfag som på Vg2, samt en tverrfaglig eksamen for byggdrifterfaget før du kan gå opp til fagprøven.

Lærlingene vil ha sin læretid på en eller flere av våre videregående skoler. Lærlingene vil få oppfølging av driftsleder og faglig leder i læretiden. Læretiden blir lagt opp i samsvar med læreplanen fra byggdrifterfaget. Læretiden blir lagt opp slik at den skal gi erfaring og kompetanse til at lærlingen skal kunne gå opp til fagprøven.

I utgangspunktet vil lærlinger bli plassert ved en av våre videregående skoler som fast arbeidssted. Skoler som ikke har mulighet til å ha en lærling i fulltid, vil i noen tilfeller kunne dele ansvaret med en skole i nærheten. 

 

Det er viktig at du oppgir i din søknad hvilket geografisk område/skole du søker læreplass ved. Se våre nettsider for alle våre videregående skoler i Rogaland  Se link for videregående skoler i Rogaland

 

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgavene vil være varierte og knyttet til drift, kontroll og vedlikehold av bygninger og installasjoner.

 

Krav:

 • Fullført og bestått Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
 • Godkjent politiattest

 

Vi ønsker en lærling som:

 • Viser vilje og evne til samarbeid og kan jobbe selvstendig.
 • Er pålitelig, lojal, har god ordenssans og er serviceinnstilt.
 • Har interesse for digitale løsninger.
 • Har førerkort klasse B gjerne BE

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

 

Vi tilbyr:

 • Opplæring i samsvar med læreplanen.
 • Bredde i opplæringstilbudet med varierte og allsidige oppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Personlig veiledning, oppfølging og tilbakemelding.
 • Lønn iht. lov og avtaleverk.

 

Søknadsfrist: Vi vurderer søkere fortløpende frem til 31.05.21.

Du må søke elektronisk.

 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Svein Magne Mathiassen, Fagleder utbygging, Bygg- og eiendomsavdelingen, telefon 908 32 712 eller på e-post: svein.magne.mathiassen@rogfk.no

Søk her

Til toppen