De videregående skolene tilbake på «gult nivå»

Fra og med onsdag 20. januar er de videregående skolene i Rogaland tilbake på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr at elevene får opplæring og undervisning på skolen.

Regjeringen har bestemt at tiltaksnivå senkes fra rødt til gult nivå for alle ungdomsskoler og videregående skoler fra og med onsdag 20. januar. Kunnskapsministeren har vært tydelig på at det er viktig at barn og unge får være på skolen slik at det er mulig å skape en så normal hverdag som mulig.

– Gult nivå betyr at skolene følger og har ulike tiltak for smittevern. Samtidig betyr gult nivå at elevene er tilbake og får undervisning og opplæring på skolen. Jeg er glad for at barn og unge blir prioritert i vurderingene som er gjort av myndighetene. Skolen er en viktig arena, både for å kunne ivareta den enkelte elev og samtidig sikre god opplæring til den enkelte, sier Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring i Rogaland fylkeskommune. 

Kommuner med høyt smittepress kan gjøre vedtak om rødt nivå. Den lokale beslutningen er det smittevernmyndighetene i kommunen som tar. Det er foreløpig ingen kommuner i Rogaland har gjort slikt vedtak.
Det betyr at alle videregående skoler i Rogaland er på gult tiltaksnivå.

– Det betyr at smittevernreglene gjelder, men 1 meter-regelen inne i klasserommet oppheves. Vi er samtidig opptatt av å opprettholde gode rutiner for smittevern for å skape en trygg skolehverdag for elever og ansatte, sier Loland.

Den enkelte skole gir mer informasjon om timeplaner og organisering av skolehverdagen.

Se gjeldende smitteveileder for mer informasjon om drift av de videregående skolene. 

Les mer på nettsiden til Helsedirektoratet.

Se også informasjon for elever, foresatte og skoler på vår temaside om koronasituasjonen.

Reiser med kollektivtransport

Følg de gjeldende retningslinjene for kollektivreiser, både nasjonale og lokale.
Se Kolumbus og Go-ahead for mer informasjon.

Smitteforebyggende tiltak i Rogaland fylkeskommune

  • Ansatte har hjemmekontor der det er mulig.
  • De videregående skolene følger smitteveileder for gjeldende nivå.
  • Møter gjennomføres digitalt, også politiske møter.
  • Ansatte oppfordres til å unngå reiser ut av fylket og unødvendige arbeidsreiser.
Til toppen