De videregående skolene er på "rødt nivå"

Fra og med 4. januar er de videregående skolene i Rogaland på rødt nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det kan bety tidvis digital undervisning, men det betyr ikke at skolene stenger.

– Det er viktig å presisere at rødt nivå ikke betyr stengte skoler, men at skjerpede avstandskrav kan føre til at mange elever får en kombinasjon av stedbasert og nettbasert opplæring, sier fylkesdirektør for opplæring i Rogaland fylkeskommune Joar Loland.

Kunnskapsministeren har vært tydelig på at alle elever skal ha et tilbud som innebærer oppmøte på skolen i løpet av en uke.

Den enkelte skole vil informere om hvordan endringen vil påvirke deres skolehverdag.  

Se gjeldende smitteveileder for mer informasjon om drift av de videregående skolene. 

Les mer på nettsiden til Helsedirektoratet.

Se også informasjon for elever, foresatte og skoler på vår temaside om koronasituasjonen.

Reiser med kollektivtransport

Følg de gjeldende retningslinjene for kollektivreiser, både nasjonale og lokale.
Se Kolumbus og Go-ahead for mer informasjon.

Smitteforebyggende tiltak i Rogaland fylkeskommune

  • Ansatte har hjemmekontor der det er mulig.
  • De videregående skolene følger smitteveileder for gjeldende nivå.
  • Møter gjennomføres digitalt, også politiske møter.
  • Ansatte oppfordres til å unngå reiser ut av fylket og unødvendige arbeidsreiser.
Til toppen